MOLO - Сайт за модулно строителство
0890 970707

МОДУЛНО СТРОИТЕЛСТВО

Защо модулно строителство?


Ние живеем в ранните години на третата революция, която ще промени основни процеси. Първата революция беше Индустриалната, втората беше Информационната революция и третата, в която се намираме, е на Дизайнът. Тези, които разберат как модулният подход позволява да се отговори на клиентските изисквания и го приложат като стратегия, ще пренапишат пазарните правила.


Предимства

на модулното строителство пред традиционното строителство

Гъвкавост

Модулнният дизайн е с недостижима гъвкавост в пространственото композиране на сгради 
 

Устойчивост

Модулната конструкция е много по-устойчива на сеизмични натоварвания

Контрол

Качеството на материалите и произведените с тях модули подлежат на заводски контрол

Бързина

Бързината на построяване е до 4 пъти по-голяма от традиционното строителство 
 

Цена

Цената е фискирана от самото начало и е значително по-ниска от традиционното строителство

Преместваемост

Модулното строителство позволява и изграждането на преместваеми обектиЗаконосъобразност

регламентиране по ЗУТ

Този тип строителство, както и традиционото, се регламентира по ЗУТ,тоест протича в следните етапи:
  1. Виза за пректиране 
  2. Одобряване на инвестиционен проект
  3. Разрешение за строеж
  4. Акт 2 за откриване на строителна площадка
  5. Последващи актове, удостоверяващи етапите на строителство
  6. Разрешение за ползване