Какво ни питате най-често?

С какво се различава предлаганата от Вас технология на строителство от монолитното строителство?

Модулното строителство по системата МОК (масивни обемни клетки) се рзличава от познатото монолитно строителство по това, че строителният процес се извършва от високо квалифицирани строителни специалисти в контролирана заводска среда и със сертифицирани материали по спецификация. Елиминирана е ролята на случайният елемент в строителството, както и въздействието на неблагоприятните атмосферни условия на външната среда. Другата основна разлика е, че времетраенето на строителния процес е фиксирано и е в рамките на 150 дни. Също така, цената е фиксирана от самото начало, за разлика от традиционното строителство, при което постоянно изникват допълнителни разходи.

Достатъчно устоичиво ли е този тип строителство?

Този тип строителство е масивно, както го определя името му. Всеки един модул тежи около 30 т. По отношение на земетръс конструкцията е по-добра, тъй като се съчетава устойчивостта на отделни конструктивно независими елементи, свързани помежду си с високо технологична сглобка. Като пример може да се даде Перу - най-сеизмичният район в света. Там сa направени проучвания за най-безопасния тип строителство и са доказали, че модулното строителство е най-безопасно и заслужава най-голямо доверие.

Може ли лесно да се разглобява и мести построеното?

Ако при общо познатото стртоителство разглобяването е синоним на разрушаване, то в нашия случай разглобяването е нормално и може да бъде изпълнено в кратки срокове. Още по-лесно е, ако местенето е било предвидено още при монтирането. Това дава възможност на всяка сграда да се развива във времето, като се надгражда или променя своята функционалност.

Какво може да се построи с MOLO?

Всичко - от сгради за обществено ползване до класическа къща. Конструкцията на MOLO следва правоъгални форми, които с подходящата облицовка могат да бъдат облечени във всякаква форма-овална, многоъгълна и др.

Отговаря ли MOLO на актуалните топлотехнически норми?

MOLO е пасивен стандарт постройка. Има изолация не само отвън, но и отвътре. Така се избягват всякакви термични загуби. Пасивният стандарт къща не е свързан само с постройката, важни са и много други елементи като ориентираност на фасадата прямо слънцето, засенченост през лятото, високо качество на използваната дограма, специална отоплително вентилационна система. Също така са важни електроуредите в обзавеждането и начинът на живот.

Къде може да се постави MOLO?

Навсякаде! На покрива, под земята като подземни гаражи, на двора, на поляната, в гората, върху плаващ понтон на язовира, на плажа, на скалите, на общинските площи за преместваеми обекти, на подбраните терени за извънредни ситуации и още безброй други.

Какъв документ за собственост се получава за постройка MOLO?
НОТАРИАЛЕН АКТ плюс технически паспорт и фактура. Строителният процес на MOLO е подвластен на ЗУТ, а собствеността - на Закона за собствеността.
Има ли ограничение във височината и широчината на MOLO постройките?

Всяка една система е направена, за да се ограничи в някакви граници. МОК системата е най-оптимална при постройки до кота корниз 10 м или три етажа. Широчината на застрояване е подвластна на строителните параметри по райони, приети с общия градоустройствен план. Ако няма такъв, то според ЗУТ е допустимо 10% застрояване на терена под формата на временен обект - преместваем. Всички други застроявания са предмет на техническо изследване по действащите нормативни бази за строителството на сгради.

Какво е отоплението в MOLO къща?

Във следствие на отличната изолация комбинирана с качествена дограма разрешава изразходването на съвсем малко енергия за постигане на топлинен комфорт в жилищата които ние предлагаме, а именно постоянната температъра от 18C което посредством нагревател на входа на вентилационна система тип HRV е много лесно постижимо. Мощността на този нагревател е в рамките на 3kv, равностойно на един електрически радиатор.

С какво се различава модул MOLO от панели?

Панел по дефиниция е предварително отлята стена, а модулите на MOLO са предваретилно отляти цялостни помещения, като всеки един модул има под, таван и стени съставящи една цяла монолитна структура.