MOLO - ВЪПРОСИ & ОТГОВОРИ
0890 970707

Какво ни питате най-често?

С какво се различава предлаганата от Вас технология на строителство от монолитното строителство?

Модулното строителство по системата МОК (масивни обемни клетки) не се различава от познатото монолитно строителство. Спесификата му е, че строителният процес се извършва от високо квалифицирани строителни специалисти и може да бъде изпълнено в контролирана заводска среда както и на място със сертифицирани материали по спецификация. Елиминирана е ролята на случайният елемент в строителството, както и въздействието на неблагоприятните атмосферни условия на външната среда. Другата основна разлика е, че времетраенето на строителния процес е фиксирано. Също така, цената е фиксирана от самото начало, за разлика от традиционното строителство, при което постоянно изникват допълнителни разходи.

Достатъчно устоичиво ли е този тип строителство?

Този тип строителство е масивно, както го определя името му. Всеки един модул тежи около 30 т. По отношение на земетръс конструкцията е по-добра, тъй като се съчетава устойчивостта на отделни конструктивно независими елементи, свързани помежду си с високо технологична сглобка. Като пример може да се даде Перу - най-сеизмичният район в света. Там сa направени проучвания за най-безопасния тип строителство и са доказали, че модулното строителство е най-безопасно и заслужава най-голямо доверие.

Какво може да се построи с MOLO?

Всичко - от сгради за обществено ползване до класическа къща. Конструкцията на MOLO следва правоъгални форми, които с подходящата облицовка могат да бъдат облечени във всякаква форма-овална, многоъгълна и др.

Отговаря ли MOLO на актуалните топлотехнически норми?

MOLO е пасивен стандарт постройка. Има изолация от всички страни което позволява избягването от всякакви термични загуби. 

Къде може да се постави MOLO?

MOLO може да бъде изградено на подходящ терен върху необходимите основи отговарящи на конкретния терена.

Какъв документ за собственост се получава за постройка MOLO?
НОТАРИАЛЕН АКТ, одобрен проект по всички части, разрешение за строеж, технически паспорт и фактура. Строителният процес на MOLO е подвластен на ЗУТ, а собствеността - на Закона за собствеността.
Има ли ограничение във височината и широчината на MOLO постройките?

Всяка една система е направена, за да се ограничи в някакви граници. МОК системата е най-оптимална при постройки до кота корниз 10 м или три етажа. Широчината на застрояване е подвластна на строителните параметри по райони, приети с общия градоустройствен план. Ако няма такъв, то според ЗУТ е допустимо 10% застрояване на терена под формата на временен обект - преместваем. Всички други застроявания са предмет на техническо изследване по действащите нормативни бази за строителството на сгради.

Какво е отоплението в MOLO къща?

Във следствие на отличната изолация комбинирана с качествена дограма разрешава изразходването на съвсем малко енергия за постигане на топлинен комфорт в жилищата които ние предлагаме, а именно постоянната температъра от 18C което посредством нагревател на входа на вентилационна система тип HRV е много лесно постижимо. Мощността на този нагревател е в рамките на 3kv, равностойно на един електрически радиатор.

С какво се различава модул MOLO от панели?

Панел по дефиниция е предварително отлята стена, а модулите на MOLO са предваретилно отляти цялостни помещения, като всеки един модул има под, таван и стени съставящи една цяла монолитна структура.