Сертификати

Подизпълняващата ни строителна фирма разполага с всички нужни сертификати за такъв вид строителство.